O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

JavaScript początkowo miał być skryptowym interfejsem pomiędzy stroną internetową załadowaną w kliencie przeglądarki (w owym czasie Netscape Navigator) a aplikacją znajdującą się na serwerze. Swoją premierę miał w roku 1995, a obecnie jest kluczowym komponentem projektowanych stron WWW, jak również znalazł zastosowanie w innych dziedzinach.

Niniejsza książka omawia język JavaScript począwszy od prezentacji jego najprostszych typów danych, pochodzących z początków tego języka, aż do opisu najbardziej skomplikowanych możliwości, w tym związanych z Ajaksem i DHTML. Pod koniec lektury książki Czytelnik powinien posiadać podstawy wystarczające do pracy z nawet najbardziej wyszukanymi bibliotekami oraz aplikacjami webowymi.

Odbiorcy książki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required