Rozdział 10. Zaawansowane techniki i pojęcia

System Kali zawiera szeroki wachlarz narzędzi przeznaczonych do testowania bezpieczeństwa systemów, ale czasami trzeba wykonywać inne zadania niż automatyczne skanowanie portów lub uruchomienie określonego programu testującego. Jeżeli będziesz umiał tworzyć własne narzędzia lub rozszerzać te istniejące, to Twój prestiż testera wzrośnie. W przypadku większości narzędzi trzeba weryfikować w jakiś sposób uzyskiwane za ich pomocą wyniki, aby odróżnić pozorne problemy od rzeczywistych. Testy można wykonywać ręcznie, ale warto je automatyzować, aby zaoszczędzić czas. Najlepiej jest w tym celu pisać programy, które wykonają całą robotę. Dzięki temu również można lepiej zaplanować operacje, które trzeba wykonać. ...

Get Kali Linux now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.