O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Kluczowe decyzje konstrukcyjne

cc2e.com/0489

W tym rozdziale

Podobne tematy

Gdy masz już pewność, że fundamenty, na których będziesz budował, zostały odpowiednio przygotowane, możesz przejść do decyzji bezpośrednio związanych z przyszłym kodem. W Rozdział 3, zajmowaliśmy się tym, co w świecie oprogramowania odpowiada ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required