O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Klasy z klasą

cc2e.com/0665

W tym rozdziale

Podobne tematy

U zarania komputeryzacji w programowaniu dominowało myślenie w kategoriach instrukcji. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych programiści operowali procedurami. W dwudziestym pierwszym wieku podstawą myślenia o programie są klasy.

image with no caption

Klasa ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required