O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Potęga nazwy zmiennej

cc2e.com/1184

W tym rozdziale

Podobne tematy

Mimo ogromnego wpływu stosowanych nazw na efektywność procesu programowania nigdy nie spotkałem się z omówieniem tego tematu, które poruszałoby ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required