O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Struktura kodu liniowego

cc2e.com/1465

W tym rozdziale

Podobne tematy

W tym rozdziale zmienia się perspektywa patrzenia na program. O ile w poprzedniej części książki dominowało spojrzenie przez pryzmat pracy z danymi, teraz w centrum naszego zainteresowania będą instrukcje programu. W tym rozdziale omawiane będą zagadnienia związane z najprostszą formą przepływu sterowania: instrukcjami i blokami wykonywanymi sekwencyjnie.

Choć organizacja kodu liniowego to zadanie stosunkowo ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required