O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Pętle

cc2e.com/1609

W tym rozdziale

Podobne tematy

„Pętla” to nieformalna nazwa dowolnej iteracyjnej struktury sterującej — struktury, która powoduje, że program wielokrotnie wykonuje pewien blok kodu. Popularne typy pętli to for, while i do-while w językach C++ i Java oraz For-Next, While-Wend i Do-Loop-While w języku Microsoft ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required