Rozdział 22. Testowanie

cc2e.com/2261

W tym rozdziale

Podobne tematy

Testowanie to najpopularniejsza metoda zapewniania jakości — przez lata doskonale zbadana i rozwijana w toku wielu dekad doświadczeń. Programy można testować na wiele sposobów. Niektóre z testów wykonują samodzielnie programiści, inne najczęściej przeprowadza odrębny zespół specjalistów: ...

Get Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.