O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 25. Strategie optymalizacji kodu

cc2e.com/2578

W tym rozdziale

Podobne tematy

Optymalizacja wydajności to temat, który zawsze wzbudzał wiele kontrowersji. W latach sześćdziesiątych zasoby komputerów były bardzo ograniczone i efektywność programów miała bardzo duże znaczenie. Gdy w latach siedemdziesiątych możliwości komputerów znacznie wzrosły, programiści zdali sobie sprawę z tego, że koncentracja na wydajności bardzo szkodzi czytelności programów i utrudnia ich konserwację. Sprawiło to, że zagadnienie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required