O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 26. Metody optymalizacji kodu

cc2e.com/2665

W tym rozdziale

Podobne tematy

Optymalizowanie programów zawsze było popularnym tematem. W efekcie, gdy zapada decyzja, że poprawienie wydajności jest niezbędne, a drogą do tego będą przekształcenia na poziomie kodu programu (i wszystkie ostrzeżenia z Rozdział 25. zostały uwzględnione), masz do dyspozycji bogaty zbiór różnych metod.

Techniki omawiane w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim podwyższania szybkości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required