O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 27. Jak rozmiar programu wpływa na jego budowę

cc2e.com/2761

W tym rozdziale

Podobne tematy

Skalowanie oprogramowania nie jest prostą kwestią powiększenia każdej z części mniejszego programu. Załóżmy, że napisałeś pakiet oprogramowania Gigatron, który liczy sobie 25 000 wierszy, wymagał 20 roboczomiesięcy i zawierał 500 błędów wykrytych w testach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required