O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 29. Integracja

cc2e.com/2985

W tym rozdziale

Podobne tematy

Termin Rozdział 29 odnosi się do czynności wykonywanej w procesie wytwarzania oprogramowania, polegającej na łączeniu odrębnych komponentów w stanowiący całość system. W małych projektach integracja może oznaczać poranek spędzony na łączeniu różnych klas. W dużych projektach mogą to być tygodnie lub miesiące łączenia różnych programów. Niezależnie od rozmiarów zadania zasady pozostają podobne.

Temat integracji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required