O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 30. Narzędzia programowania

cc2e.com/3084

W tym rozdziale

Podobne tematy

Nowoczesne języki programowania skracają czas budowy oprogramowania. Używanie najnowszego zestawu narzędzi — w połączeniu z ich dobrą znajomością — może zwiększyć wydajność pracy o 50 procent lub więcej (Jones 2000; Boehm ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required