O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 32. Kod, który opisuje się sam

cc2e.com/3245

W tym rozdziale

Podobne tematy

Pisz kod tak, jakby osoba, która ma z nim pracować, była niebezpiecznym psychopatą, który zna Twój adres.

Anonimowe

Większość programistów chętnie opisuje swój kod, o ile tylko standardy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required