O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Doczepki

Doczepka (ang. hook) w Gicie może Ci posłużyć do wykonania jednego lub więcej dowolnych skryptów za każdym razem, gdy w Twoim archiwum wystąpi konkretne zdarzenie, takie jak zatwierdzenie lub łata. Na ogół zdarzenie jest rozbijane na kilka z góry określonych kroków, a każdemu z nich możesz przypisać własny skrypt. Gdy takie zdarzenie w Gicie się pojawi, następuje wywołanie odpowiedniego skryptu na początku każdego kroku.

Doczepki należą do konkretnego archiwum, na które oddziałują, i nie są kopiowane podczas operacji klonowania. Innymi słowy, doczepki, które określasz w swoim prywatnym katalogu, nie są roznoszone do nowego klonu i nie zmieniają jego zachowania. Jeśli z jakichś powodów prowadzone przez Ciebie prace wymagają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required