O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Najlepsze praktyki dotyczące podmodułów

Podmoduły są nośną koncepcją, lecz niekiedy są postrzegane jako złożony fragment łańcucha narzędzi Gita. Podmoduły są środkiem komponowania archiwów Gita na najwyższym poziomie abstrakcji (zobacz Rysunek 17-1).

Zagnieżdżone archiwa
Rysunek 17-1. Zagnieżdżone archiwa

W odróżnieniu jednak od niektórych niegitowych kuzynów, w rodzaju „Eksternali” SVN, domyślnie oferują one większą precyzję, wskazując nie tylko adres sieciowy zagnieżdżonego archiwum, lecz również jego wartości haszowania (zobacz Rysunek 17-2).

Ponieważ ref każdego zatwierdzenia ma w obrębie archiwum niepowtarzalny identyfikator określonego miejsca w grafie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required