O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Odbiorcy

Choć pewna znajomość systemów kontroli wersji byłaby dobrym punktem wyjścia do lektury tej książki, również Czytelnik nie znający żadnego takiego systemu może w dość krótkim czasie przyswoić sobie opisane tu operacje Gita w stopniu wystarczającym do efektywnego działania. Bardziej zaawansowani Czytelnicy powinni zapoznać się z pewnymi wewnętrznymi rozwiązaniami Gita, co umożliwi im opanowanie jego bardziej wyrafinowanych technik.

Główni odbiorcy książki powinni być na tyle zaznajomieni z powłoką systemu UNIX, aby czuli się w niej pewnie, znali jej podstawowe polecenia i ogólne zasady programowania.

Zakładane środowisko

W prawie wszystkich przykładach i omówieniach zawartych w tej książce przyjmuje się, że Czytelnik dysponuje uniksopodobnym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required