Przedmowa

Odbiorcy

Choć pewna znajomość systemów kontroli wersji byłaby dobrym punktem wyjścia do lektury tej książki, również Czytelnik nie znający żadnego takiego systemu może w dość krótkim czasie przyswoić sobie opisane tu operacje Gita w stopniu wystarczającym do efektywnego działania. Bardziej zaawansowani Czytelnicy powinni zapoznać się z pewnymi wewnętrznymi rozwiązaniami Gita, co umożliwi im opanowanie jego bardziej wyrafinowanych technik.

Główni odbiorcy książki powinni być na tyle zaznajomieni z powłoką systemu UNIX, aby czuli się w niej pewnie, znali jej podstawowe polecenia i ogólne zasady programowania.

Zakładane środowisko

W prawie wszystkich przykładach i omówieniach zawartych w tej książce przyjmuje się, że Czytelnik dysponuje uniksopodobnym ...

Get Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.