Rozdział 13. Proces tworzenia oprogramowania

Surfing to taka niesamowita koncepcja. Radzisz sobie z naturą za pomocą małej dechy, mówiąc: Będę pływał! A natura wiele razy odpowiada: Wcale nie! I sprowadza Cię na dno.

— Jolene Blalock

Ten rozdział jest kontynuacją rozdziału 12. Skupimy się w nim na całym cyklu życia aplikacji, od rozwoju w środowisku lokalnym do wdrażania aktualizacji w klastrze Kubernetes; poruszymy w nim też trudny temat migracji baz danych. Omówimy niektóre narzędzia, które pomogą Ci rozwijać, testować i wdrażać aplikacje, takie jak Skaffold, Draft, Telepresence i Knative. Gdy będziesz gotowy do wdrożenia aplikacji w klastrze, powiemy o bardziej złożonych wdrożeniach za pomocą wykresów Helm i funkcji hook.

Narzędzia programistyczne ...

Get Kubernetes - rozwiązania chmurowe w świecie DevOps now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.