Rozdział 3. Wdrażanie klastra Kubernetes

Ponieważ udało Ci się już zbudować kontener aplikacji, Twoim kolejnym krokiem będzie nauczenie się, jak go zamienić w kompletny, niezawodny i skalowalny system rozproszony. Oczywiście w tym celu potrzebujesz działającego klastra Kubernetes. W tym momencie w większości chmur publicznych dostępne są oparte na chmurze usługi Kubernetes, które ułatwiają tworzenie klastra za pomocą kilku instrukcji wiersza poleceń. Gorąco polecamy takie podejście, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Kubernetes. Nawet jeżeli ostatecznie planujesz uruchomić Kubernetes na „gołym metalu”, dobrze jest zacząć pracować z tym systemem, poznać jego działanie, a dopiero potem uczyć się, jak zainstalować go na fizycznych maszynach. ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.