O'Reilly logo

Lean Customer Development. by Cindy Alvarez

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Dlaczego model Customer Development jest niezbędny?

Obserwując, jak słabo eksperci (nie wykluczając nas) radzą sobie z szacowaniem wartości konkretnych cech produktu, można się nauczyć prawdziwej pokory. Pomimo naszych usilnych starań i ostrej selekcji pomysłów większość z nich okazuje się nie mieć praktycznej wartości, gdy zaczynamy sprawdzać je w drodze kontrolowanych eksperymentów. W literaturze branżowej aż roi się od stwierdzeń, że odsetek udanych pomysłów programistycznych wynosi poniżej 50%. W Microsofcie nie jest lepiej: zaledwie około jedna trzecia naszych pomysłów skutkuje poprawą wartości zamierzonego wskaźnika.

Ronny Kohavi, Partner Architect w firmie Microsoft

Natura dała nam jeden język i dwoje uszu, abyśmy mogli usłyszeć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required