O'Reilly logo

Lean Customer Development. by Cindy Alvarez

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Jakiego rodzaju minimalnie satysfakcjonujący produkt powinienem zbudować?

Rozmawiając, nie dojdziesz do prawdy. Dojdziesz do niej, działając. Przestań się zamartwiać idealnym zestawem cech produktu. Spróbuj na podstawie zebranych informacji jak najlepiej odgadnąć, jak powinien wyglądać Twój produkt, a następnie zbuduj MVP (nieważne, jak go definiujesz) i pokaż go swoim klientom. To jedyny sposób na postępy w procesie Customer Development.

Kevin Dewalt, prezes so.Helpful.me oraz były przedsiębiorca-rezydent w National Science Foundation

Zadałem więc pytanie: „Czy nie byłoby taniej wynająć sprzęt fotograficzny i samolot lub helikopter, przelecieć nad polem rolnika, ręcznie obrobić zebrane dane i sprawdzić, czy rolnik byłby gotów zapłacić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required