Kompresowanie i pakowanie plików

tar

Pakuje pliki do pojedynczego pliku.

gzip

Kompresuje pliki do formatu GNU Zip.

gunzip

Dekompresuje pliki GNU Zip.

bzip2

Kompresuje pliki do formatu BZip.

bunzip2

Dekompresuje pliki formatu BZip.

bzcat

Kompresuje i dekompresuje pliki formatu BZip za pomocą standardowego wejścia i wyjścia.

compress

Kompresuje pliki algorytmem tradycyjnej kompresji uniksowej.

uncompress

Dekompresuje pliki algorytmem tradycyjnej kompresji uniksowej.

zcat

Kompresuje i dekompresuje pliki za pomocą standardowego wejścia i wyjścia (programem gzip lub compress).

zip

Kompresuje pliki do formatu Windows Zip.

unzip

Dekompresuje pliki formatu Windows Zip.

metamail

Wyodrębnia i zapisuje dane MIME do pliku.

W Linuksie można kompresować i dekompresować pliki do i ...

Get Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.