Grafika i wygaszacze ekranu

eog

Wyświetla pliki graficzne.

geeqie

Wyświetla pliki graficzne i pokazy slajdów.

ksnapshot

Tworzy zrzut ekranu.

gimp

Edycja plików graficznych.

dia

Tworzenie diagramów.

gnuplot

Tworzy wykresy i grafy.

xscreensaver

Uruchamia wygaszacz ekranu.

W Linuksie dostępne są przydatne narzędzia z wieloma różnymi opcjami, pozwalające na edycję i oglądanie grafik. Nie będziemy opisywać ich tutaj z wszystkimi szczegółami, jedynie na tyle, żeby rozbudzić zainteresowanie użytkowników. Naszym zadaniem jest poinformowanie o istnieniu takich programów, aby mogli oni sami poznawać je dokładnie.

eog

stdin

stdout

-file

--opt

--help

--version

eog [opcje] [pliki]

Program eog (Eye of Gnome — Oko Gnoma) wyświetla pliki graficzne o bardzo wielu formatach. Jeżeli zostanie ...

Get Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.