Dodatek A. Rozszerzenia kompilatora GCC dla języka C

Narzędzie GNU Compiler Collection (GCC) dostarcza wielu rozszerzeń dla języka C. Część z nich udowodniło swoją szczególną przydatność dla programistów systemowych. Większość rozszerzeń języka C, które zostaną omówione w tym dodatku, pozwala programistom na dostarczenie dalszych informacji do kompilatora, dotyczących zachowania oraz zamierzonego sposobu użycia ich kodu. Kompilator wykorzystuje te informacje w celu utworzenia bardziej efektywnego kodu maszynowego. Inne rozszerzenia uzupełniają luki w języku C, szczególnie na jego niższych poziomach.

GCC dostarcza pewnych rozszerzeń, które obecnie dostępne są już w najnowszym standardzie języka C — ISO C99. Niektóre z tych rozszerzeń działają podobnie ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.