Kolofon

Ilustracja na okładce książki Programowanie systemowe w Linuksie przedstawia człowieka w latającej maszynie. Zanim bracia Wright odbyli w 1903 roku swój pierwszy kontrolowany lot w maszynie cięższej od powietrza, ludzie na całym świecie dużo wcześniej próbowali latać przy użyciu zarówno prostych, jak i skomplikowanych maszyn. W drugim lub trzecim wieku Zhuge Liang z Chin podobno wzniósł się w powietrze przy użyciu lampionu Kongming — pierwszego balonu napełnionego gorącym powietrzem. W piątym lub szóstym wieku wielu Chińczyków rzekomo używało wielkich latawców, aby za ich pomocą odbywać loty powietrzne.

Chodzą także pogłoski, że stworzyli wirujące zabawki będące wczesnymi wersjami helikopterów. Ten projekt zainspirował Leonarda da Vinci. ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.