O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. O autorze

Robert Love jest od bardzo dawna użytkownikiem oraz współtwórcą systemu Linux. Rozwijał on takie jego składniki jak jądro oraz graficzny interfejs użytkownika GNOME. Jest projektantem oprogramowania w firmie Google, gdzie należał do zespołu tworzącego system operacyjny Android. Obecnie pracuje nad infrastrukturą Google służącą do wyszukiwania informacji w sieci. Robert ukończył University of Florida, gdzie uzyskał licencjat z matematyki oraz informatyki. Mieszka w Bostonie.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required