O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Czas

W nowoczesnych systemach operacyjnych czas wykorzystywany jest w wielu miejscach. W wielu programach wymagane jest jego śledzenie. Jądro odmierza upływ czasu za pomocą trzech sposobów:

Czas rzeczywisty (ang. real time lub wall time)

Jest to faktyczny czas, istniejący w świecie rzeczywistym, to znaczy taki, który mógłby zostać odczytany z zegara zawieszonego na ścianie. Procesy używają czasu rzeczywistego podczas współpracy z użytkownikiem lub zapamiętywania momentu wystąpienia zdarzenia.

Czas procesu (ang. process time)

Jest to czas, który proces zużywa, gdy jest wykonywany za pomocą procesora. Może to być pomiar czasu, który zużył sam proces podczas wykonywania (czas użytkowy) lub czas, który został zużyty przez jądro, by obsłużyć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required