O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kolofon

Ilustracja na okładce tej książki przedstawia człowieka w latającej maszynie. Zanim bracia Wright odbyli w 1903 roku swój pierwszy kontrolowany lot w maszynie cięższej od powietrza, ludzie na całym świecie dużo wcześniej próbowali latać przy użyciu zarówno prostych, jak i skomplikowanych maszyn. W drugim lub trzecim wieku Zhuge Liang z Chin podobno wzniósł się w powietrze przy użyciu lampionu Kongming — pierwszego balonu napełnionego gorącym powietrzem. W piątym lub szóstym wieku wielu Chińczyków rzekomo używało wielkich latawców, aby za ich pomocą odbywać loty powietrzne.

Chodzą także pogłoski, że stworzyli wirujące zabawki będące wczesnymi wersjami helikopterów. Ten projekt zainspirował Leonarda da Vinci. Słynny włoski malarz analizował ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required