Rozdział 9. Karteczka to dopiero początek

Trzy C to dopiero początek.

Wspomniałem wcześniej, że nie czuję obowiązku cytowania Manifestu programowania zwinnego, ale jednak podam krótki fragment: „W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić (…) działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji”. Gdybym zmienił treść tego cytatu na „bardziej cenić działające oprogramowanie od szczegółowych dyskusji”, to sens zostałby zachowany. Wszystkie te dyskusje — oraz dokumenty, które ułatwiają nam przypominanie ich sobie — są zaledwie środkiem do celu. W końcu będziemy musieli coś jednak stworzyć.

Po domknięciu kręgu model wygląda tak:

Obraz227043.PNG

Po wypracowaniu ...

Get Mapowanie historyjek użytkownika now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.