O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Modele analityczne

W minionych latach pojawiło się mnóstwo modeli ułatwiających zrozumienie podstaw funkcjonowania startupów oraz przeobrażeń, które te firmy przechodzą. Te modele wyjaśniają również, w jaki sposób startupy znajdują swoje rynki oraz jak pozyskują klientów i zaczynają generować przychody. Każdy taki model oferuje nieco inne ujęcie cyklu życia startupu, każdemu towarzyszy też konkretny zestaw wskaźników oraz obszarów, na których należy się skoncentrować.

Przeanalizowawszy i porównawszy wiele takich modeli, stworzyliśmy własny sposób postrzegania startupów, w którym szczególny nacisk położyliśmy na konkretne wskaźniki pozwalające monitorować osiągane postępy. Będziemy się posługiwać tym modelem w całej książce, na razie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required