Rozdział 6. Jeden istotny wskaźnik i związana z nim dyscyplina

Założyciele firm są jak sroki: zawsze gonią za najnowszą błyskotką, która wpadnie im w oko. Często korzystają z koncepcji zwrotu, która doskonale wpisuje się w ich chroniczne ADHD, a przecież zwrot powinien być elementem znacznie bardziej metodycznego procesu iteracji.

Tymczasem jednym z tajników sukcesu startupów jest autentyczna koncentracja oraz dyscyplina w jej utrzymywaniu. Owszem, i bez wspomnianej tu koncentracji można odnieść sukces, będzie to jednak dzieło przypadku. Bez koncentracji zdecydowanie więcej czasu zmarnujesz na poszukiwania prowadzone po omacku, a proces nauki i wyciągania wniosków będzie znacznie bardziej bolesny i czasochłonny. Jeżeli w ogóle można mówić o jakimś ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.