O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Jeden istotny wskaźnik i związana z nim dyscyplina

Założyciele firm są jak sroki: zawsze gonią za najnowszą błyskotką, która wpadnie im w oko. Często korzystają z koncepcji zwrotu, która doskonale wpisuje się w ich chroniczne ADHD, a przecież zwrot powinien być elementem znacznie bardziej metodycznego procesu iteracji.

Tymczasem jednym z tajników sukcesu startupów jest autentyczna koncentracja oraz dyscyplina w jej utrzymywaniu. Owszem, i bez wspomnianej tu koncentracji można odnieść sukces, będzie to jednak dzieło przypadku. Bez koncentracji zdecydowanie więcej czasu zmarnujesz na poszukiwania prowadzone po omacku, a proces nauki i wyciągania wniosków będzie znacznie bardziej bolesny i czasochłonny. Jeżeli w ogóle można mówić o jakimś ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required