O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Model biznesowy nr 5 — treści generowane przez użytkownika

Może Ci się wydawać, że Facebook, reddit czy Twitter to wszystko serwisy z treściami. Pod pewnym względami to prawda, ponieważ wszystkie te firmy zarabiają na reklamach. Ich podstawowym celem jest jednak gromadzenie aktywnej społeczności, która tworzy treści. Inne strony o podobnym profilu, np. Wikipedia, utrzymują się z datków.

Tego rodzaju firmy nazywamy stronami oferującymi treści generowane przez użytkowników (UGC). Zasługują one na własny, odrębny model biznesowy, ponieważ ich podstawowym zmartwieniem jest budowanie aktywnych społeczności tworzących treści. Bez aktywnych użytkowników te serwisy całkowicie przestałyby funkcjonować. Jeśli zajmujesz się właśnie tego rodzaju ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required