Rozdział 14. Na którym etapie się znajdujesz?

Nie możesz po prostu zacząć mierzyć wszystkiego naraz. Sformułowane założenia należy poddawać pomiarom w odpowiedniej kolejności. W tym celu musisz wiedzieć, na którym etapie rozwoju się znajdujesz.

Etapy opisane przez nas w ramach modelu Lean Analytics sugerują konkretną kolejność wskaźników, na których powinieneś skupić swoją uwagę. Oczywiście nie wszystkie firmy idealnie odnajdą się w tym podziale. Prawdopodobnie dostaniemy burę za zbyt nakazowe podejście do tej kwestii — prawdę powiedziawszy, już ją dostaliśmy, gdy testowaliśmy materiał do tej książki w kręgach internetowych oraz przy okazji różnych wydarzeń. Ale to nie szkodzi, potrafimy znieść odrobinę krytyki.

W przypadku startupu model biznesowy ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.