O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Na którym etapie się znajdujesz?

Nie możesz po prostu zacząć mierzyć wszystkiego naraz. Sformułowane założenia należy poddawać pomiarom w odpowiedniej kolejności. W tym celu musisz wiedzieć, na którym etapie rozwoju się znajdujesz.

Etapy opisane przez nas w ramach modelu Lean Analytics sugerują konkretną kolejność wskaźników, na których powinieneś skupić swoją uwagę. Oczywiście nie wszystkie firmy idealnie odnajdą się w tym podziale. Prawdopodobnie dostaniemy burę za zbyt nakazowe podejście do tej kwestii — prawdę powiedziawszy, już ją dostaliśmy, gdy testowaliśmy materiał do tej książki w kręgach internetowych oraz przy okazji różnych wydarzeń. Ale to nie szkodzi, potrafimy znieść odrobinę krytyki.

W przypadku startupu model biznesowy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required