O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Etap drugi — chwytność

Skoro wczułeś się już w położenie swoich klientów i znasz ich sytuację, najwyższy czas coś zbudować. Na tym etapie wszystko sprowadza się do tego, aby opracowane przez Ciebie rozwiązanie okazało się chwytne — czyli użytkownicy powinni z niego aktywnie korzystać, gdy już im je przekażesz. Chodzi o znalezienie stabilnego i rentownego modelu biznesowego.

Chwytność MVP

Teraz należy się skupić na angażowaniu użytkowników i zatrzymywaniu ich. Możesz obserwować dzienne, tygodniowe i (lub) miesięczne wskaźniki aktywnych użytkowników, możesz sprawdzać, po jakim czasie przestają być aktywnymi użytkownikami, ilu z nich można ponownie zaktywizować poprzez wysłanie e-maila oraz z których cech aktywni użytkownicy korzystają, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required