O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Etap trzeci — wirusowość

W 1997 r. Draper Fisher Jurvetson, firma venture capital, jako pierwsza użyła terminu marketing wirusowy na określenie internetowej wersji marketingu szeptanego[59]. Firma bezpośrednio doświadczyła potęgi marketingu wirusowego na przykładzie usługi Hotmail, w ramach której do każdej wiadomości e-mail dołączano element infekujący, czyli słynny już dziś link na dole e-maila, zapraszający odbiorców wiadomości do założenia własnych kont pocztowych w Hotmail.

Kilkadziesiąt lat wcześniej Frank Bass, jeden z twórców naukowych założeń marketingu, opisywał sposób rozprzestrzeniania się komunikatów na rynku[60]. W swoim artykule z 1969 r., zatytułowanym „A New Product Growth Model for Consumer Durables”, wyjaśniał, jak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required