O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Model i etap jako wyznacznik wskaźnika, który powinieneś monitorować

Podstawowe założenie modelu Lean Analytics brzmi: wiedząc, czym się zajmujesz oraz na jakim etapu rozwoju firmy aktualnie jesteś, możesz bezzwłocznie przystąpić do monitorowania i optymalizacji jednego istotnego wskaźnika. Nieustannie powtarzając ten proces, wyeliminujesz wiele zagrożeń nieodłącznie związanych z rozwijaniem się początkujących firm lub projektów. Co równie ważne, będziesz budował firmę na solidnych fundamentach złożonych z prawdziwych potrzeb, dobrze zdefiniowanych rozwiązań oraz zadowolonych klientów.

Na Rysunek 20-1 zostały przedstawione etapy modelu Lean Analytics wraz z punktami kontrolnymi między nimi oraz wskaźnikami, które pozwolą Ci stwierdzić, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required