O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Czy osiągam wystarczająco dobre wyniki?

Jedno z najważniejszych pytań, z którym chcieliśmy się zmierzyć w tej książce, brzmi: „Co jest normalne?”. Pytanie to słyszymy w zasadzie na okrągło. „Skąd mam wiedzieć, jaka jest normalna lub idealna wartość obserwowanego wskaźnika? Skąd będę wiedział, czy idzie mi dobrze, czy źle? Czy powinienem dalej optymalizować dany wskaźnik, czy może mam zająć się już czymś innym?”.

Początkowo wiele osób przestrzegało nas przed próbą znalezienia typowych wartości konkretnych wskaźników. Przecież startupy niejako z definicji usiłują łamać zasady, a to oznacza, że te zasady są nieustannie pisane od nowa. Naszym zdaniem istnieją jednak dwa powody, dla których należy podejmować próby zdefiniowania tego, co ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required