O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 25. Strony z treściami — punkty odniesienia

Wskaźniki klikalności

(Informacje o wskaźnikach klikalności dotyczą również stron UGC).

Odpowiednio umieszczona i dopasowana tematycznie reklama jest klikana częściej, ogólnie jednak rzecz biorąc: w przypadku reklam trzeba iść na ilość — nawet najlepsze reklamy rzadko uzyskują wskaźniki klikalności przekraczające 5%.

W maju 2012 r. firma CPC Strategy przeprowadziła badania i opracowała listę 10 porównywarek cen wraz z osiąganymi przez nie wskaźnikami klikalności (nie dotyczy to Binga i TheFind, które nie pobierają opłat za kliknięcia[119]). Ta lista została przedstawiona w Tabela 25-1.

Tabela 25-1. Dziesięć najlepszych porównywarek cenowych

Porównywarka

Wskaźnik konwersji

Koszt jednego kliknięcia

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required