O'Reilly logo

Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych by Benjamin Yoskovitz, Alistair Croll

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 29. Działalność na rynku przedsiębiorstw

Sądzisz, że model Lean Analytics znajduje zastosowanie wyłącznie w firmach kierujących swoją ofertę do konsumentów? Jesteś w błędzie.

Pewnie, że łatwiej jest eksperymentować na konsumentach — jest ich bardzo wielu i często podejmują nieracjonalne decyzje, więc można się bawić ich emocjami. Nie ulega wątpliwości, że chmury obliczeniowe i media społecznościowe znacznie ułatwiły uruchomienie jakiegoś produktu i wypromowanie go bez konieczności ponoszenia wielkich nakładów z góry, a niektóre dotychczasowe startupy konsumenckie stały się prawdziwymi medialnymi ikonami, a czasem również materiałem dla producentów filmowych z Hollywood[133]. Nawet startupy B2B, jak choćby dostawcy usług SaaS, często biorą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required