O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe pozwalają oszczędzić czas, ponieważ naciśnięcie kombinacji klawiszy zajmuje ułamek sekundy, natomiast sięgnięcie po mysz i umieszczenie kursora w odpowiednim miejscu — kilka sekund. Zaoszczędzone sekundy sumują się, gdy wykonuje się większość zadań za pomocą klawiatury — tak jak regularne zapisywanie pliku daje pewność, że nie utraci się wykonanej pracy czy też układu zadań w konspekcie.

Jedyną wadą skrótów jest konieczność nauczenia się wielu kombinacji klawiszy. Jeżeli przypomnienie sobie, że Alt+Shift+* powoduje wyświetlenie wszystkich zadań projektu, zajmuje użytkownikowi 10 sekund, nie oszczędza on czasu. Na szczęście szereg skrótów w programie MS Project 2007 jest takich samych jak w innych programach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required