Rozdział 4. Podział pracy na zadania

Jeśli ktoś realizuje proste przedsięwzięcie — takie jak oglądanie filmu z przyjaciółmi — pewnie nie rozpisuje go na kolejne etapy. Po prostu dzwoni do przyjaciół, wybiera film, kupuje bilety i popcorn, a wszystko to robi bez formalnego planu. Jednakże bardziej złożone projekty, jak przygotowanie zeznania podatkowego czy wprowadzenie na rynek nowej linii produktów, wymagają określenia, co, jak i kiedy zrobić, by osiągnąć zadowalające rezultaty. Na przykład niedotrzymanie terminu 30 kwietnia może prowadzić do kar finansowych liczonych w tysiącach złotych. Nowe produkty zarobią na siebie tylko wtedy, jeśli koszty nie przekroczą 100 000 zł, a produkty znajdą się na półkach sklepowych przed Gwiazdką. W takich przypadkach ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.