Rozdział 4. Podział pracy na zadania

Jeśli ktoś realizuje proste przedsięwzięcie — takie jak oglądanie filmu z przyjaciółmi — pewnie nie rozpisuje go na kolejne etapy. Po prostu dzwoni do przyjaciół, wybiera film, kupuje bilety i popcorn, a wszystko to robi bez formalnego planu. Jednakże bardziej złożone projekty, jak przygotowanie zeznania podatkowego czy wprowadzenie na rynek nowej linii produktów, wymagają określenia, co, jak i kiedy zrobić, by osiągnąć zadowalające rezultaty. Na przykład niedotrzymanie terminu 30 kwietnia może prowadzić do kar finansowych liczonych w tysiącach złotych. Nowe produkty zarobią na siebie tylko wtedy, jeśli koszty nie przekroczą 100 000 zł, a produkty znajdą się na półkach sklepowych przed Gwiazdką. W takich przypadkach ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.