O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Budowanie zespołu projektu

Bez ludzi projekty nie rozpoczynałyby się, a już z pewnością by się nie kończyły. Aby projekt przebiegał gładko od rozpoczęcia do zakończenia, potrzebni są odpowiedni ludzie, którzy wiedzą, jakie są ich role. W przeciwnym wypadku współpraca i komunikacja przypominają zabawną adaptację komedii pomyłek. Budowę zespołu projektowego można rozpocząć zaraz po określeniu wszystkich zadań. Należy zanalizować pracę, określić niezbędne umiejętności i inne zasoby, a następnie poszukać odpowiednich dostępnych zasobów. Po dodaniu zasobów do projektu można przypisać im zadania, aby można było określić harmonogram i koszty, a następnie śledzić realizację projektu.

W tym rozdziale pokazano różnice pomiędzy zasobami pracy, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required