O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Zapisywanie planu projektu

Po zatwierdzeniu przez inwestorów nadszedł czas, aby zapisać oficjalnie zaakceptowaną wersję planu. W późniejszym przebiegu projektu zatwierdzony plan będzie pełnił wiele funkcji — jest przecież między innymi dokumentacją uzgodnionego zakresu, budżetu i harmonogramu. Jeżeli później powstaną jakieś problemy, można użyć tego planu, aby je rozwiązać. Stanowi on również odniesienie dla zespołu pracującego nad projektem. Oprócz tego plan zawiera cele ustanowione dla projektu. W miarę jak zespół realizuje projekt, porównuje się faktyczną wydajność do zaplanowanej, aby sprawdzić, czy wszystko przebiega zgodnie z przyjętą wizją. Najpierw trzeba jednak ukończyć kilka ostatnich zadań związanych z planowaniem. Plan ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required