Rozdział 13. Zapisywanie planu projektu

Po zatwierdzeniu przez inwestorów nadszedł czas, aby zapisać oficjalnie zaakceptowaną wersję planu. W późniejszym przebiegu projektu zatwierdzony plan będzie pełnił wiele funkcji — jest przecież między innymi dokumentacją uzgodnionego zakresu, budżetu i harmonogramu. Jeżeli później powstaną jakieś problemy, można użyć tego planu, aby je rozwiązać. Stanowi on również odniesienie dla zespołu pracującego nad projektem. Oprócz tego plan zawiera cele ustanowione dla projektu. W miarę jak zespół realizuje projekt, porównuje się faktyczną wydajność do zaplanowanej, aby sprawdzić, czy wszystko przebiega zgodnie z przyjętą wizją. Najpierw trzeba jednak ukończyć kilka ostatnich zadań związanych z planowaniem. Plan ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.