O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 26. Projekty wielokrotnego użytku: szablony

Gdy użytkownik zada sobie trud i dostosuje, zgodnie z opisami zamieszczonymi w poprzednich rozdziałach, widoki, tabele i inne elementy, prawdopodobnie będzie chciał ich używać we wszystkich projektach albo przynajmniej udostępnić je znajomym. Informacje, które chce się wykorzystać ponownie, można zapisać w plikach programu MS Project 2007 zwanych szablonami. Niektóre niestandardowe elementy (menu, paski narzędzi i mapy) są umieszczane w specjalnym pliku, szablonie globalnym, natomiast inne pozostają w pliku, w którym zostały utworzone. Z kolei ten ostatni plik można przekształcić w niestandardowy szablon.

Częścią etapu zamykania projektu jest archiwizacja wykonanej pracy, dokumentowanie tego, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required