Dodatek A. Biblioteki PEAR i PECL

Biblioteka PEAR

Nazwa PEAR — PHP Extension and Application Repository — jest trochę myląca, ponieważ biblioteka ta nie zawiera ani rozszerzeń, ani aplikacji! Zawiera natomiast wiele innych bardzo przydatnych składników PHP (tzn. komponentów napisanych w tym języku). Za ich pomocą można zaimplementować wszystko: od systemu uwierzytelniania, przez internacjonalizację aplikacji po interakcję z usługami sieciowymi.

Największą zaletą PEAR jest znakomity instalator tych wszystkich pakietów oraz innych komponentów, które zostały napisane zgodnie ze standardami PEAR.

Menedżer pakietów PEAR, w większości systemów występujący w postaci polecenia pear, to podstawowe narzędzie tej biblioteki.

Podobnie jak menedżery pakietów systemowych ...

Get Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.