Rozdział 5. Bezpieczeństwo

Im więcej ludzi używa technologii i jest od niej zależnych, tym więcej jest użytkowników, którzy próbują ją modyfikować. Niestety, każdą technikę można wykorzystać zarówno w dobrych, jak i złych zamiarach. Doskonale ilustrują to przypadki jednostki Epsilon w Alliance Data Systems[24], PlayStation Network[25] oraz usługi Google Gmail[26].

Celem tego rozdziału jest pokazanie Ci, jak zabezpieczać aplikacje napisane w PHP przed najczęstszymi rodzajami ataków. Dowiesz się, jakie słabe strony aplikacji hakerzy wykorzystują najczęściej. Rozdział ten nie stanowi wyczerpującego źródła wiedzy na temat zasad i praktyk stosowania zabezpieczeń. Podobnie jak sama technika, dziedziny te cały czas się rozwijają i zmieniają. Dlatego też ...

Get Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.