Rozdział 5. Wybieranie źródeł zdarzeń

Barry Schwartz w swojej książce The Paradox of Choice (Harper Perennial) pisze:

Przeglądając zawartość półek w moim lokalnym supermarkecie, znalazłem 85 rodzajów krakersów, 285 rodzajów ciasteczek, 13 rodzajów napojów dla sportowców, 65 rodzajów słodkich napojów, 75 rodzajów herbat, 80 rodzajów środków przeciwbólowych, 29 rodzajów zupek drobiowych, 120 rodzajów makaronów, 275 rodzajów płatków śniadaniowych.

Schwartz wylicza też dobra trwałe, takie jak elektronika, następnie przegląda możliwości decyzyjne w tak ważnych dziedzinach jak inwestycje, ubezpieczenia, emerytury i ochrona zdrowia. Stawia przy tym tezę, że zbyt wielkie możliwości wyboru mogą prowadzić do niepokojów, braku satysfakcji, a nawet ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.