Wymagania minimalne

Gdy urodziło się moje pierwsze dziecko, nasza coroczna wycieczka bożonarodzeniowa do stanu Iowa zmusiła mnie do zapakowania do Forda Taurusa z 1989 roku wszystkich zabawek, ubranek i innych posiadanych przez nas elementów wyposażenia dzidziusia. Dopiero trójkę dzieci później przekonaliśmy się, jak niewiele rzeczy faktycznie potrzebujemy w czasie tygodniowego wyjazdu do babci. Podobnie w naszej pracy często może wystarczyć nam o wiele mniej zasobów, niż początkowo zakładaliśmy, szczególnie w przypadku, gdy ograniczymy zakres prac. Podajemy tu zatem kilka niezbędnych elementów podczas prac nad ukierunkowanym monitorowaniem bezpieczeństwa.

Reguły

Nie da się uciec przed koniecznością zdefiniowania reguł. Są one podstawą każdego ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.