Rozdział 1. Wędrówka w głąb mózgu

Większość rozdziałów tej książki koncentruje się na działaniu mózgu, a nie na jego budowie. Nie dzieje się tak dlatego, że mózg sam w sobie nie jest ciekawym urządzeniem. Mógłbyś jednak spędzić całe życie na zajmowaniu się jego biologicznym funkcjonowaniem, nie mając najmniejszego pojęcia, dlaczego zwolniono Cię z pracy, żona uciekła z kochankiem, a Twoje myśli przepełnione są obrazami goryli w smokingach podających koktajl z krewetek.

Praktyczne informacje, które pomogą Ci w rozwiązywaniu codziennych problemów, uzyskasz dzięki skoncentrowaniu się na tym, co możemy nazwać oprogramowaniem mózgu, czyli myślach, emocjach i wyższych procesach, które zachodzą bez końca w miękkiej istocie szarej. Niniejsza książka dokładnie ...

Get Mózg. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.