Rozdział 4. Percepcja

Mózg jest maszyną do konstruowania rzeczywistości. Wchłania oceany informacji, które zalewają zmysły, aby następnie przetworzyć je na wysoce subiektywny świat wewnętrzny.

Świat ten ma wiele wspólnego z otaczającą rzeczywistością, ale znacznie mniej, niż mógłbyś przypuszczać. Kieruje nim system przetwarzania danych, który szybko wystawia oceny, odważnie ignoruje błędy i łatwo daje się oszukać. Widzi tylko to, co chce widzieć, słyszy, co chce słyszeć, i jak dziecko nie zgadza się z jakąkolwiek krytyką. Ten świat może Ci się podobać lub nie. Jednak nigdy nie będzie Ci dane zobaczyć, jak naprawdę wygląda z perspektywy innej niż Twoja.

O tym właśnie mówi niniejszy rozdział. Dowiesz się z niego, w jaki sposób mózg kształtuje otaczającą ...

Get Mózg. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.